Informacje ogólne

Data wydarzenia

23 / 05 / 2019 - 24 / 05 / 2019

Lokalizacja

Heron Live Hotel

Sienna 104, 33-318 Gródek n/Dunajcem

Zapraszamy do udziału w X Konferencji „Nowe technologie IT w uczelniach”, która odbędzie się w dniach 23-24.05.2019 w Hotelu Heron Live w Siennej.

Jubileuszowa edycja wydarzenia zbiega się z reformą szkolnictwa wyższego zainicjowaną ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nazywaną Konstytucją dla nauki lub Ustawą 2.0. Nowe przepisy to nowe wyzwania dla uczelni, które mają stać się ośrodkami naukowymi, bardziej niż dotychczas odpowiadającymi na potrzeby rynku. Uczelnie akademickie muszą zatroszczyć się o dostępność kadry dydaktycznej, a uczelnie zawodowe muszą zadbać o absolwentów i ich odbiór na rynku pracy. Konstytucja dla nauki kładzie nacisk na projakościowe podejście do kształcenia i realizacji określonych celów, uzależniając od uzyskanych efektów poziom dofinansowania. Każda szkoła wyższa staje więc przed nowymi wyzwaniami, w których największym wsparciem mogą okazać się rozwiązania informatyczne ułatwiające realizację założeń wynikających z Ustawy 2.0.

Dziesiąta edycja Ogólnopolskiej Konferencji „Nowe technologie IT w uczelniach”, podobnie jak poprzednie, będzie okazją do dzielenia się wiedzą z zakresu dostępnych na rynku innowacji pozwalających na efektywne zarządzanie uczelnią.

Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli uczelni publicznych i niepublicznych, w szczególności do osób decyzyjnych odpowiedzialnych za informatyzację.

Warunkiem uczestnictwa jest otrzymanie zaproszenia i zarejestrowanie się na stronie konferencji nie później niż do dnia 10 maja br. oraz otrzymanie potwierdzenia od organizatora.

Uwaga: zaproszenie jest imienne i nie może zostać przekazane innej osobie bez pisemnej zgody organizatora. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi odpowiednio:

  • 300 PLN netto/osobę + 23% VAT(jeden nocleg lub bez noclegu);
  • 360 PLN netto/osobę + 23% VAT (dwa noclegi).

W przypadku rezygnacji ze zgłoszenia w terminie krótszym niż 7 dni przed konferencją, OPTeam zastrzega sobie prawo obciążenia pełnymi kosztami udziału w wysokości 1200 zł netto/os.+23%VAT. Podane warunki finansowe dotyczą uczestnictwa max dwóch osób z danej uczelni. Płatność przelewem na podstawie faktury VAT. 

Agendę udostępnimy Państwu niebawem.

Kontakt

OPTeam SA

36-002 Jasionka

Tajęcina 113

Osoba upoważniona do kontaktu

Anna Głaz-Marć

 

tel. +48 17 867 21 00
email: amarc@opteam.pl