Informacje ogólne

Data wydarzenia

12 / 06 / 2017

Lokalizacja

OPTeam SA

 

W maju 2018 roku wchodzi w życie Projekt General Data Protection Regulation, którego celem jest ujednolicenie przepisów o ochronie danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

Regulacje w ramach projektu wprowadzą w życie nowe obowiązki dla podmiotów przetwarzających dane osobowe. Wśród nich m.in. konieczność raportowania incydentów bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie nowych zasad będzie wiązało się z zaostrzeniem kar wynikających z ich naruszenia. Przykładowo kary administracyjne za niedostosowanie się do rozporządzenia mogą wynieść do 20 milionów euro lub 4% całkowitych (światowych) przychodów przedsiębiorstwa. Kary nakładane będą niezależnie od tego, czy do naruszenia przepisów dojdzie w wyniku nieumyślnej działalności pracownika, czy zewnętrznego ataku hakerskiego.

Przedsiębiorstwa chcąc optymalnie dostosować się do wytycznych rozporządzenia, będą musiały przeprowadzić szczegółową weryfikację wewnętrznych procesów przetwarzania danych osobowych. Pomocne w tym obszarze mogą być narzędzia informatyczne wspierające przygotowanie się do nadchodzących zmian jak i zarządzania procesami przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Już teraz zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnym webinarium, które będzie poświęcone dobrym praktykom budowania SOC w organizacji oraz omówieniu praktycznych możliwości jakie dla SOC oferują nowoczesne narzędzia: UBA, NBA, Insider Threat Detection i IT GRC. Webinarium zostanie poprowadzone na platformie Citrix Gotowebinar.

Rejestracja trwa do 8.06.2017 r.

Prowadzący

dr inż. Mariusz Stawowski odpowiada za rozwój strategii biznesowej oraz zarządzanie działem technicznym CLICO. Posiada 20 letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów i audytów bezpieczeństwa. Posiada certyfikaty CISSP, CCISO i PRINCE2 Practitioner. Jest instruktorem prowadzącym w Polsce oficjalne seminaria (ISC)2 i EC-Council. Otrzymał tytuł doktora nauk technicznych w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie za pracę w dziedzinie analizy i projektowania zabezpieczeń sieciowych systemów informatycznych. Jest autorem wielu artykułów w polskich i zagranicznych magazynach IT oraz 6 książek o tematyce bezpieczeństwa IT. Członek ISSA Polska, Senior Member.

Wprowadzenie do tematyki

Wanna Cry Ransomware czy incydent bezpieczeństwa w Komisji Nadzoru Finansowego pokazują, że każda firma może paść ofiarą cyberprzestępców. Realistyczna strategia bezpieczeństwa zakłada, że do incydentów dojdzie i organizacja powinna być do tego przygotowana. Przestępcy stosują coraz bardziej wyrafinowane metody infekcji i penetracji systemów informatycznych, jak tunelowanie DNS i HTTP i własne protokoły C&C. Często ślady obecności intruzów i złośliwych programów można znaleźć tylko poprzez wielopoziomową analizę ruchu sieciowego. „Wyścig zbrojeń” pomiędzy cyberprzestępcami a producentami zabezpieczeń doprowadził do powstania nowych rozwiązań bezpieczeństwa jak User Behavior Analitics (UBA), Network Behavior Analitics (NBA) i Insider Threat Detection. W dobrym interesie firm oraz osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo IT jest jak najszybsze wykrywanie komputerów, smartfonów i wszystkich innych urządzeń, które znalazły się w rękach przestępców. W tym celu organizacje budują tzw. Security Operations Center (SOC) wyposażone w specjalistyczne narzędzia, m.in. UBA i NBA. Temat właściwej obsługi incydentów w organizacji jest szczególnie ważny w świetne nowego prawa UE dotyczącego ochrony danych osobowych (GDPR).

Kontakt

OPTeam S.A.

36-002 Jasionka
Tajęcina 113

tel. +48 784-531-177
email: marketing@opteam.pl

Zobacz również
OPTeam SA