Informacje ogólne

Data wydarzenia

05 / 09 / 2017

Lokalizacja

OPTeam SA

 

W maju 2018 roku wchodzi w życie nowe prawo General Data Protection Regulation, którego celem jest ujednolicenie przepisów o ochronie danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

Regulacja wprowadza w życie nowe obowiązki dla podmiotów przetwarzających dane osobowe. Wśród nich obowiązek raportowania naruszeń bezpieczeństwa organowi nadzorczemu, także wycieków danych osobowych wynikających z działań cyberprzestępców. Nieprzestrzeganie nowych zasad będzie wiązało się z nałożeniem kar na organizację, a w przypadku incydentów, które mogą zaszkodzić osobom, których dane dotyczą także obowiązek niezwłocznego ich powiadomienia. Aby być zgodnym z prawem w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych organizacja musi przeprowadzić analizę incydentu, opracować raport i zgłosić to organowi nadzorczemu bez zbędnej zwłoki – w miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia. W tym celu organizacje będą zobligowane wdrożyć odpowiednie narzędzia szybkiej identyfikacji i obsługi incydentów bezpieczeństwa IT.

Już teraz zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnym webinarium, które będzie poświęcone dobrym praktykom przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom oraz efektywnej obsłudze incydentów bezpieczeństwa oraz omówieniu praktycznych możliwości jakie oferują nowoczesne narzędzia Network Behavior Analysis (NBA), User Behavior Analitics (UBA) oraz zaawansowane zabezpieczenia sieciowe wyposażone w narzędzia Anti-APT i Threat Intelligence. Webinarium zostanie poprowadzone na platformie Citrix Gotowebinar.

Rejestracja trwa do 4.09.2017 r.

Prowadzący

Maciej Martinek - doświadczy inżynier i ekspert bezpieczeństwa IT w dziale technicznym CLICO. Praktyczne umiejętności rozwinął projektując i wdrażając zabezpieczenia teleinformatyczne dla największych polskich firm z sektora finansowego, energetycznego i telekomunikacyjnego, a także wielu organizacji z sektora administracji publicznej. Posiada także kilkuletnie doświadczenie w realizacji audytów bezpieczeństwa oraz prowadzeniu szkoleń z wiodących rozwiązań zabezpieczeń teleinformatycznych.

Wprowadzenie do tematyki

Petya, Wanna Cry Ransomware czy incydent bezpieczeństwa w Komisji Nadzoru Finansowego pokazują, że każda firma może paść ofiarą cyberprzestępców. Realistyczna strategia bezpieczeństwa zakłada, że do incydentów dojdzie i organizacja powinna być do tego przygotowana. Przestępcy stosują coraz bardziej wyrafinowane metody infekcji i penetracji systemów informatycznych, jak tunelowanie DNS i HTTP i własne protokoły C&C. Często ślady obecności intruzów i złośliwych programów można znaleźć tylko poprzez wielopoziomową analizę ruchu sieciowego. „Wyścig zbrojeń” pomiędzy cyberprzestępcami a producentami zabezpieczeń doprowadził do powstania nowych rozwiązań bezpieczeństwa jak User Behavior Analitics (UBA), Network Behavior Analitics (NBA) i Insider Threat Detection. W dobrym interesie firm oraz osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo IT jest jak najszybsze wykrywanie komputerów, smartfonów i wszystkich innych urządzeń, które znalazły się w rękach przestępców. W tym celu organizacje budują tzw. Security Operations Center (SOC) wyposażone w specjalistyczne narzędzia, m.in. UBA i NBA. Temat właściwej obsługi incydentów w organizacji jest szczególnie ważny w świetne nowego prawa UE dotyczącego ochrony danych osobowych (GDPR).

Kontakt

OPTeam S.A.

36-002 Jasionka
Tajęcina 113

tel. +48 17 867 21 00
email: marketing@opteam.pl

Zobacz również
OPTeam.pl