Informacje ogólne

Data wydarzenia

27 / 05 / 2021

Lokalizacja

MS Teams

Online

OPTeam i Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii zapraszają
do udziału w bezpłatnym szkoleniu online Czy warto znać podstawy wyceny technologii (WNiP)?, które odbędzie się 27 maja bieżącego roku.

Szkolenie poprowadzi dr inż. Tomasz Marciniszyn, Ekspert ds. Transferu Technologii, Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o. o.,  WCTT Politechniki Wrocławskiej.

Podczas webinarium zostanie poruszony temat zasadności jak i momentu przeprowadzania wyceny w procesie transferu technologii oraz podstaw metod wycen, w tym przygotowania niezbędnych danych.

Wydarzenie skierowane jest do brokerów technologii, w tym pracowników centrów transferu technologii, spółek celowych wspierających komercjalizację uczelnianych wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz dla osób zajmujących się szeroko pojętą przedsiębiorczością, którzy związani są z transferem wiedzy i technologii.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie wydarzenia. Liczba miejsc jest ograniczona (do 30 osób), a o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. W szkoleniu może wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednej jednostki.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do wtorku 25 maja bieżącego roku. W przypadku osiągnięcia zakładanego limitu miejsc organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji.

Link do spotkania przekażemy osobom zarejestrowanym w środę 26 maja.

Zapraszamy do zapoznania się z agendą i do rejestracji.

Zarejestruj się

Agenda

Drukuj
Czwartek 27.05.2021 r.

09:00 - 09:15

Powitanie uczestników.

Jacek Błahut, Wiceprezes Zarządu OPTeam S.A.

09:15 - 11:00

Szkolenie.

dr inż. Tomasz Marciniszyn, Ekspert ds. Transferu Technologii, Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o. o., WCTT Politechniki Wrocławskiej

11:00 - 11:15

Panel dyskusyjny.

11:15 - 11:30

Narzędzia informatyczne wspierające pracę centrów transferu technologii i spółek celowych - zarzadzanie aparaturą badawczą.

Grzegorz Kierner, Business Development Manager OPTeam S.A.

11:30

Zakończenie szkolenia.

Partnerzy

Rejestracja

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  OPTeam S.A, Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, adres email: odo@opteam.pl
  2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Artur Resler tel. 17/ 86 72 120; adres: OPTeam S.A., Tajęcina 113, 36-002 Jasionka; mail: odo@opteam.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust.1 a. ww. Rozporządzenia) w celu przeprowadzenia rejestracji i udziału w wydarzeniu, otrzymywania informacji dotyczących wydarzenia, jak również handlowych i marketingowych w formie elektronicznej oraz Państwa dane: imię, nazwisko, stanowisko, nazwa instytucji, adres mailowy będą udostępnione Partnerom konferencji w celu realizacji programu konferencji oraz działań związanych z rozliczeniem wydarzenia.
  4. Niniejsze dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora  dostępu do swoich  danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania  oraz prawo  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.
  6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do celu do którego zostało zebrane.
  8. Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez OPTeam dla potrzeb organizacyjnych i promocyjnych

*pola obowiązkowe

Kontakt

OPTeam S.A.
Tajęcina 113
36-002 Jasionka
Osoba upoważniona do kontaktu - Grzegorz Kierner

tel. +48 606 970 802
email: gkierner@opteam.pl