Informacje ogólne

Data wydarzenia

18 / 03 / 2015

Lokalizacja

andel's Hotel Cracow

Kraków, ul. Pawia 3

Firma OPTeam SA zaprasza do udziału w seminarium "POMYSŁY I PROJEKTY - DOFINANSOWANIE UNIJNE DLA UCZELNI W LATACH 2015-2023".

Cel seminarium

Poruszona w trakcie spotkania tematyka przybliży dostępne w ramach funduszy unijnych na lata 2014 - 2020 źródła finansowania - programy, dzięki którym można pozyskać dofinansowanie na projekty dydaktyczne, badawcze i infrastrukturalne szkół wyższych z okresem realizacji aż do 31 grudnia 2023 r. W szczególności omówione będą możliwości i przykłady projektów związanych z finansowaniem informatyki. Seminarium będzie też okazją do omówienia i skonfrontowania pomysłów na planowane przez uczelnie przedsięwzięcia, tym bardziej, że
w lutym br. wszystkie krajowe i regionalne programy zostały zaakceptowane przez Komisję Europejską, dzięki czemu czas aplikowania o środki unijne zbliża się szybkimi krokami. Szczególny nacisk zostanie położony na dofinansowanie związane z infrastrukturą informatyczną. Przedstawione zostaną konkretne przykłady możliwości finansowania infrastruktury informatycznej w ramach projektów unijnych oraz wzbogacania projektów uczelnianych elementami dotyczącymi technologii ICT. Przegląd programów i typów projektów adekwatnych do potrzeb uczelni, umożliwi poznanie mapy unijnego dofinansowania i lepsze przygotowanie się do planowanych konkursów.

Na seminarium omówione zostaną przykłady potencjalnych kwalifikowanych typów projektów w ramach czterech programów:

1. Programu Wiedza Edukacja Rozwój;

2. Programu Polska Cyfrowa;

3. Programu Inteligentny Rozwój;

4. Programów regionalnych, jak też przykłady potencjalnych kwalifikowanych wydatków.

Szczegółowe informacje na temat planu seminarium znajdziecie Państwo w zakładce „Agenda”.

Grupa docelowa

Seminarium skierowane jest do przedstawicieli publicznych i niepublicznych uczelni w szczególności do osób odpowiedzialnych za rozwój uczelni, pozyskiwanie funduszy unijnych, poszukujących finansowania dla swoich projektów, w tym projektów dotyczących wprowadzania e-usług i wykorzystujących infrastrukturę informatyczną.

Prelegenci

Seminarium poprowadzi doświadczony ekspert ds. funduszy unijnych – pani Sonia Szczepańska-Brand oraz konsultanci OPTeam SA.

Sonia Szczepańska-Brand
Specjalistka o bogatym, wieloletnim doświadczeniu w dziedzinie funduszy pomocowych UE, od r. 2004 członkini zespołów projektowych i specjalistka ds. procedur w projektach Europejskiego Funduszu Społecznego, ekspert oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie EFS, audytorka wdrażanych przez uczelnie projektów nieinwestycyjnych, od r. 2004 wykładowca publicznych i niepublicznych szkół wyższych w zakresie funduszy strukturalnych i zarządzania projektami, od r. 2003 specjalistka ds. pozyskiwania środków w ramach funduszy strukturalnych, od 2001 r. właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej, specjalizującej się w doradztwie strategicznym dla szkół wyższych.


OPTeam SA
Organizator seminarium, jest integratorem systemów informatycznych obecnym na rynku od ponad 25 lat. Wiele projektów realizowanych przez OPTeam dotyczy uczelni wyższych. Według raportu Computerworld Top 200, OPTeam S.A. jest na 3 miejscu w Polsce wśród firm dostarczających rozwiązania ICT dla uczelni i instytucji naukowo-badawczych. Firma dostarcza systemy zarządzania uczelnią, aplikacje dedykowane przygotowywane na potrzeby różnych projektów oraz infrastrukturę sprzętową. OPTeam S.A. ma bogate doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych. W roku 2014, firma dostarczyła systemy informatyczne dla uczelni wyższych na kwotę ponad 20 mln zł jedynie  ramach projektów unijnych. W kilku projektach OPTeam S.A. występował jako partner uczelni. Konsultanci OPTeam S.A. skutecznie wspierają uczelnie w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie.

Kontakt

OPTeam SA
36-002 Jasionka
Tajęcina 113

tel. +48 17 867 21 00
email: marketing@opteam.pl