Informacje ogólne

Data konferencji

13 / 11 / 2020

Lokalizacja

Online

MS Teams

Serdecznie zapraszamy do udziału w webinarze, który odbędzie się 13 listopada 2020 r.

Tematyka spotkania skierowana jest do przedstawicieli publicznych i niepublicznych uczelni, w szczególności do osób decyzyjnych odpowiedzialnych za informatyzację.

Warunkiem uczestnictwa jest otrzymanie zaproszenia i zarejestrowanie się na stronie konferencji nie później niż do dnia 9 listopada bieżącego roku.

Zarejestruj się

Agenda

Drukuj
Piątek 13.11.2020 r.

09:30

Project Overview & objectives.

09:45

Review of like-minded European eID projects.

10:15

The concept of a European Student eID, is it an achievable solution:

- EU Policies on trust services and eID,
- Card Technology & Security,
- Secure Student Identifier for cross-border use,
- Overcoming the barriers to a Single Identifier,
- The use of National ID with additional attributes,
- Needs & Requirements of each stakeholder.

11:00

Electronic identity management in Poland.

11:30

Discussion & Recommendations for a European Student eID. Summary and Action Items.

Partnerzy

Rejestracja

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  OPTeam S.A, Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, adres email: odo@opteam.pl
  2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Artur Resler tel. 17/ 86 72 120; adres: OPTeam S.A., Tajęcina 113, 36-002 Jasionka; mail: odo@opteam.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust.1 a. ww. Rozporządzenia) w celu przeprowadzenia rejestracji i udziału w warsztatach, otrzymywania informacji dotyczących warsztatach, jak również handlowych i marketingowych w formie elektronicznej oraz Państwa dane: imię, nazwisko, stanowisko, adres mailowy, nazwa instytucji, adres instytucji będą udostępnione Partnerom warsztatów w celu realizacji programu konferencji oraz czynności związanych z rozliczeniem działania.
  4. Niniejsze dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora  dostępu do swoich  danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania  oraz prawo  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.
  6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do celu do którego zostało zebrane.
  8. Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez OPTeam dla potrzeb organizacyjnych i promocyjnych zgodnie z załączoną informacją.

*pola obowiązkowe

Zobacz również
OPTeam S.A.