Informacje ogólne

Data wydarzenia

16 / 12 / 2016

Lokalizacja

IBM Polska

Warszawa, Krakowiaków 32

E- usługi  to takie usługi, których świadczenie odbywa się za pomocą Internetu, jest zautomatyzowane i zdalne (może wymagać niewielkiego udziału człowieka). Komunikacja, współpraca, praca w zespołach, zarządzanie wiedzą to szczególnie ważne zagadnienia dla każdej uczelni. Typowe kanały komunikacyjne wykorzystywane są przez pracowników wewnętrznych, jak i studentów. Ale można rozszerzyć te grupy o kandydatów, absolwentów, inne uczelnie, instytucje zewnętrzne oraz  podmioty współpracujące. Wykorzystanie spójnego kanału komunikacyjnego, opartego o  dedykowane narzędzia, budowanie platformy wiedzy to przykłady realizacji tak zdefiniowanej strategii.

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji pt. "Nowa jakość w zarządzaniu Uczelnią – jak projektować i organizować świadczenie e-USŁUG w środowisku akademickim", zorganizowanej w ramach IBM Social Business Day, która odbędzie się 4.11. br. w budynku IBM Polska w Warszawie.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 31.10.2016 r.

 

PRELEGENCI

jo.png

Dr inż. Jacek Oko - pełni funkcje Zastępcy Kanclerza Politechniki Wrocławskiej ds. Informatyzacji i Dyrektora Wrocławskiego Centrum Sieciowo – Superkomputerowego. Równocześnie  jest aktywnym pracownikiem dydaktycznym Katedry Telekomunikacji i Teleinformatyki Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej (na stanowisku docenta).

Oprócz prac związanych z rozwojem i utrzymaniem narzędzi i środowiska informatycznego Politechniki Wrocławskiej  uczestniczy aktywnie w organizacji i realizacji projektów w tym badawczo rozwojowych. W szczególności w  latach 2010-2015 realizował następujące projekty: 2014 -2015 NCBiR (POIG) ” Specjalizowana Polska Infrastruktura Naukowa na rzecz Laboratoriów Badawczych (SPIN-LAB)”; 2013 -2014  - Koordyn. Proj. NCBiR (POKL) „Cloud Computing-nowe technologie w ofercie dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej”; 2012 -2013 UMWD (POKL) „Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego województwa dolnośląskiego do roku 2020”, a w latach 2010 -2012 „Budowa bezpiecznej sieci transmisji danych PWR.Net na terenie Politechniki Wrocławskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Głównymi obszarami doświadczeń zawodowych  są: aspekty techniczne, biznesowe i prawne usług i sieci teleinformatycznych, rozwój Internetu, konwergencja telekomunikacji, informatyki i mediów, problemy społeczeństwa informacyjnego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie telekomunikacji, teleinformatyki i rozwoju społeczeństwa informacyjnego zarówno w zakresie planowania jak i wdrażania i zarządzania systemami. Wdrażał innowacyjne systemy telekomunikacyjne (w tym system monitorowania sygnalizacji oraz interaktywna platformę telewizyjną (IPTV). W zakresie systemów multimedialnych pełen proces: prace w zakresie opracowania koncepcji i projektu systemu IPTV, jego budowy, integracji systemu IPTV z systemami wsparcia (system billingowy, system paszportyzacji, etc.) a następnie w zakresie wdrożenia usług klasy Tripple Play i utrzymania wraz z system eksperckim do analizy zachowań behawioralnych jego użytkowników. Prace rozwojowe i badawcze w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz w zakresie systemów multimedialnych. Aktywność zawodowa obejmowała zarówno działalność naukowo-dydaktyczną w ramach Uczelni jak i menadżerską podmiotów komercyjnych (w tym:, Telefonia Dialog, TK3, Televideomedia, Avista Media).

ww.png

Wojciech Wilk - IBM Enterprise Social Solutions Client Professional. Konsultant odpowiedzialny w firmie IBM za wsparcie technologiczne dla rozwiązań Social Business i Digital Experience. Od kilkunastu lat zajmuje się rozwiązaniami do pracy grupowej, komunikacji, współpracy, zarządzania wiedzą oferowanymi przez firmę IBM. Zdobywał doświadczenie pracując między innymi w krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) jako wsparcie dla Partnerów Biznesowych IBM w zakresie oprogramowania IBM Collaboration Solutions i Social Business. Ma także za sobą doświadczenie jako Konsultant odpowiedzialny za strategię IBM Smarter Workforce oferując swoje usługi Klientom w Centralnej i Wschodniej Europie w zakresie optymalizacji wykorzystania najcenniejszego zasobu w firmie – potencjału ludzkiego oraz transformacji biznesowej. W zespole IBM Software Services brał udział w wielu projektach w Polsce i za granicą.

 

mr.png

Marek Ruciński - IBM Collaboration Solutions Sales Specialist, IBM. Od pięciu lat zajmuje się sprzedażą oprogramowania IBM, ze specjalizacją w dziedzinie narzędzi do komunikacji oraz budowy portali. Początkowo odpowiedzialny za rynek przedsiębiorstw komercyjnych, a od połowy 2014 roku prowadzi sprzedaż do sektora publicznego. Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, na kierunku Elektronika i Informatyka w Medycynie. Prywatnie fan koszykówki, NBA i heavy metalu.

 

ms.png

Maciej Stanisławczyk – Product Manager OPTicamp. Z branżą informatyczna związany od 15 lat. W OPTeam odpowiedzialny za rozwój oprogramowania EDU web360 dla Uczelni.  Specjalizuje się w systemach IT – ekspert dziedzinowy systemów webowych. Uczestniczył w wielu projektach informatycznych. Przygotowywał koncepcje wdrożeń systemów realizowanych przez OPTeam. Odpowiadał za integrację różnych narzędzi informatycznych, aplikacji i systemów w ramach centralnych platform internetowych.

 

et.png

Ewelina Tomczyk - Kierownik Działu Projektów Unijnych, OPTeam S.A. Z tematyką funduszy unijnych związana od 13 lat. Od 2003 roku bierze udział w przygotowaniu i realizacji projektów infrastrukturalnych oraz inwestycyjnych. Zaangażowana w projekty badawczo – rozwojowe oraz informatyczne przedsiębiorstw i instytucji publicznych.

Kontakt

OPTeam S.A.

36-002 Jasionka
Tajęcina 113

 

tel. +48 17 859 68 04
email: marketing@opteam.pl

Zobacz również
OPTeam S.A.