Informacje ogólne

Data wydarzenia

05 / 09 / 2016

Lokalizacja

Uniwersytet Rzeszowski

ul. prof. S. Pigonia 1, Rzeszów, sala 167 w bud. A0. godz. 08:30 -14:00

Celem konferencji jest prezentacja efektów trwającej kilka lat modernizacji narzędzi i procedur zarządczych obowiązujących w Uniwersytecie Rzeszowskim. Dzięki wspólnym wysiłkom kadry administracyjnej i dydaktycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz partnerów biznesowych uczelni: Public Consulting Group, Partners in Progress i OPTeam, w Rzeszowie opracowano model budowania długotrwałej i zaangażowanej relacji pomiędzy Uczelnią a studentami – od momentu identyfikacji najlepszych możliwych kandydatów na studia i udzielenia im wsparcia w procesie kształcenia po skuteczne wprowadzenie ich na rynek pracy.

Program konferencji

Potwierdzeniem doskonałych relacji, jakie UR rozwija ze szkołami i pracodawcami będzie ceremonia wręczenia nagród dla szkół maturalnych przygotowujących najlepszych kandydatów na studia w UR oraz dla firm, w których absolwenci UR znajdują zatrudnienie i z sukcesem rozwijają swoje kariery zawodowe.  
Prezentacje laureatów nagród poprzedzą wykłady merytoryczne byłego Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Marka Legutko (aktualnie ekspert firmy PCG), który powie o tym jakich kandydatów na studia potrzebuje UR aby efektywnie realizować swoją misję. Głos zabierze również pani Karolina Niemiec z Biura Karier UR, która opowie o profilu absolwentów jakich przygotowuje Uniwersytet Rzeszowski.
O doświadczeniach związanych z wdrażaniem i budową zintegrowanego systemu zarządzania w UR opowiedzą z perspektywy Uniwersytetu prof. Czesław Puchalski, a z perspektywy partnerów biznesowych przedsięwzięcia Leszek Lewoc z Partners in Progress (grupa PCG) oraz Maciej Stanisławczyk z OPTeam.
W konferencji wezmą również udział przedstawiciele instytucji rządowych związanych ze szkolnictwem wyższym – prof. dr hab. Aleksander Bobko, Sekretarz Stanu MNiSW, który dokona uroczystej inauguracji wydarzenia oraz prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, W-ce Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, który zamknie konferencję swoim wykładem dotyczącym wykorzystania danych ze zintegrowanego systemu zarządzania w procesie akredytacji.

Korzyści z uczestnictwa

Udział w konferencji organizowanej przez Uniwersytet Rzeszowski jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich zainteresowanych osób, w szczególności dla przedstawicieli szkół wyższych, samorządów, firm i przedsiębiorstw prywatnych. Pośród licznych korzyści wynikających z uczestnictwa w wydarzeniu do najistotniejszych zaliczyć należy:

• Ciekawy i silny merytorycznie program konferencji
• Konkurs z nagrodami dla dyrektorów szkół i zarządów firm współpracujących z UR
• Możliwość wymiany dobrych praktyk w zarządzaniu uczelnią i współpracą z otoczeniem z prelegentami i z innymi uczestnikami konferencji w ramach formalnie zawiązywanej grupy wsparcia użytkowników systemu
• Możliwość spotkania i dyskusji z przedstawicielami instytucji rządowych MNiSW, PKA

Konferencja odbędzie się 5 września 2016 r. w sali 167 w bud. A0 Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji zapraszamy do rejestracji elektronicznej.

Kontakt

Sekretariat Prorektora ds. Rozwoju, dr hab. inż. Czesława Puchalskiego, prof. UR – 17 872 10 11