Informacje ogólne

Data wydarzenia

17 / 01 / 2019

Lokalizacja

Grand Hotel Boutique ****

1A Dymnickiego, 35-030 Rzeszów

Zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji, podczas której dowiedzą się Państwo, w jaki sposób pozyskać dofinansowanie projektów związanych z wdrażaniem rozwiązań informatycznych w firmie.
 
W październiku 2018 roku ruszył nabór do konkursu na dotacje dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych rozwojem poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów bądź usług. W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie na poziomie odpowiednio dla mikro i małych przedsiębiorstw 70% kosztów projektu, a dla średnich przedsiębiorstw na poziomie 50%. Termin zakończenia naboru do konkursu mija 28 lutego 2019 roku.

Podczas konferencji nasi eksperci przedstawią Państwu typy projektów, które mogą zostać objęte dofinansowaniem, ponadto przedstawią związane z tym korzyści. Na przykładzie naszych doświadczeń i zrealizowanych projektów potwierdzimy, że praktycznie każde przedsiębiorstwo może ubiegać się o dotacje na inwestycje w zakresie IT i ma szanse je otrzymać.
 
Konferencja skierowana jest do firm sektora MŚP, które  prowadzą działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc wstecz od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie, a także uzyskujące przychody z ww. działalności. W szczególności zapraszamy osoby decyzyjne w zakresie finansowania inwestycji IT, właścicieli firm oraz osoby, które chcą pogłębić wiedzę o dotacjach.
 
Liczba miejsc ograniczona, w związku z czym o uczestnictwie w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji, w sytuacji gdy zgłosi się wymagana liczba osób. Na zgłoszenia czekamy do 11 stycznia 2019 r. Zapraszamy do zapoznania się z agendą i zarejestrowania swojego udziału w wydarzeniu.

Kontakt

OPTeam SA

36-002 Jasionka

Tajęcina 113

Osoba upoważniona do kontaktu

Anna Głaz-Marć

 

tel. +48 17 867 21 00
email: amarc@opteam.pl

Zobacz również
OPTeam SA