Informacje ogólne

Data konferencji

17 / 11 / 2020

Lokalizacja

Online

MS Teams

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału szkoleniu, które zaplanowaliśmy na 17 listopada bieżącego roku. Już niebawem opublikujemy szczegółowe informacje na temat wydarzenia.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony oraz profili w mediach społecznościowych.

Zarejestruj się

Agenda

Drukuj
Wtorek 17.11.2020 r.

09:30

Rozpoczęcie szkolenia.

Rejestracja

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  OPTeam S.A, Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, adres email: odo@opteam.pl
  2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Artur Resler tel. 17/ 86 72 120; adres: OPTeam S.A., Tajęcina 113, 36-002 Jasionka; mail: odo@opteam.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust.1 a. ww. Rozporządzenia) w celu przeprowadzenia rejestracji i udziału w webinarze, otrzymywania informacji dotyczących webinaru, jak również handlowych i marketingowych w formie elektronicznej oraz Państwa dane: imię, nazwisko, stanowisko, adres mailowy, nazwa instytucji będą udostępnione Partnerom webinaru w celu realizacji programu konferencji oraz działań związanych z rozliczeniem działania.
  4. Niniejsze dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora  dostępu do swoich  danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania  oraz prawo  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.
  6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do celu do którego zostało zebrane.
  8. Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez OPTeam dla potrzeb organizacyjnych i promocyjnych zgodnie z załączoną informacją.

*pola obowiązkowe

Kontakt

OPTeam SA

36-002 Jasionka

Tajęcina 113

Osoba upoważniona do kontaktu

Anna Głaz-Marć